Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій

turinСтворена 8 січня 2001 року. З моменту створення й по теперішній час кафедру очолює директор НДІ фізики, доктор фізико-математичних наук, професор Тюрин Олександр Валентинович.

На кафедрі працює 4 професори та 4 доценти.

На даний час кафедра КІТ забезпечує навчальну, методичну, науково-дослідну роботу в ІІПО і є випускною у підготовці фахівців за напрямками: «Прикладна математика» (молодший спеціаліст), «Комп’ютерна інженерія» (бакалавр) і «Комп’ютерні системи та мережі» (спеціаліст).

Спеціалізації:

- спеціалізовані комп’ютерні системи;

- методи та засоби комп’ютерних та інформаційних технологій в наукових дослідженнях проектування та адміністрування комп’ютерних мереж;

- комп'ютерна графіка і дизайн;

- захист інформації в комп'ютерних мережах та системах.

kaf-kit

Практичні та лабораторні заняття проводяться у чотирьох комп’ютерних класах, два з яких мають високошвидкісне підключення до мережі Інтернет.

Співробітники кафедри, окрім викладацької роботи, активно займаються науковою діяльністю, беруть участь у міжнародних наукових і практичних конференціях, виконують наукові дослідження та публікують їх результати у наукових журналах.

Для вирішення фундаментальних та прикладних проблем у галузі використання комп’ютерної техніки у високих наукомістких технологіях та наукових дослідженнях у 2006 році кафедрою сумісно з НДІ фізики було створено лабораторію «Проблем прикладної фізики та комп’ютерних технологій». У наукових дослідженнях лабораторії беруть участь як викладачі, так і студенти, аспіранти, докторанти та здобувачі.