ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Наукова діяльність ІІПО

На базі комплексу «Школа-Коледж-Університет» існують п’ять науково-технічних лабораторій та науково-методичний центр.


У 2006 році в складі ІІПО на базі кафедри клінічної психології створено дві лабораторії:


Навчально-методична лабораторія клінічної психології реабілітаційної та психологічних експертиз (керівник к. психол. н., доц. М. Б. Коробіцина), співробітники якої розробляють та впроваджують інноваційні моделі навчального процесу та інноваційні реабілітаційні технології: система інтегративних методів навчання в курсі «Нейропсихології», інноваційні технології навчання, авторські моделі психологічних тренінгів.


Психодіагностична лабораторія (керівник д-р біол. н., проф. Е. М. Псядло), на базі якої проводиться розробка психодіагностичних засобів та їх втілення в діагностичних методиках, зокрема методологічне та теоретичне обґрунтування, перевірка валідності й надійності.


У 2006 році разом з НДІ фізики створено лабораторію «Проблем прикладної фізики та комп’ютерних технологій» (керівник д-р ф.-м. н., проф. О. В. Тюрін, на базі якої проводяться всі наукові розробки та дослідження в рамках двох держбюджетних тем інституту й кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій ІІПО. Розроблено та впроваджено оригінальні експериментальні методи та стенди для досліджень і неруйнівного контролю фізико-хімічних властивостей матеріалів: оптична голографія, фотонна кореляційна спектроскопія і лазерна допплерівська анемометрія з комп’ютерною цифровою обробкою сигналів і зображень.


У 2008 році на базі навчально-наукового виробничого центру ОНУ спільно з кафедрою комп’ютерних та інформаційних технологій створено навчально-практичну лабораторію з мікроелектроніки та комп’ютерної схемотехніки для виконання студентами ІІПО лабораторних та практичних робіт (керівник доц. М.А. Глауберман).
Цього ж року в складі кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій ІІПО створено навчально-дослідницьку лабораторію «Мікропроцесорної техніки та автоматизації наукових досліджень» (керівник доц. Ю. Б. Шукайло).


З метою створення та розвитку в ОНУ імені І. І. Мечникова системи дистанційного навчання, а також для популяризації вільного програмного забезпечення у 2008 році також створено «Координаційний центр дистанційного навчання» (наказ № 19-02 від 12.05.2008 р.). Директор центру – к.ф.-м.н., доц. О.М. Альошин. Завданням центру є розробка теоретико-методологічних засад створення і розвитку системи дистанційного й електронного навчання у вищому навчальному закладі регіонального типу.

 

З 2008 року в інституті діють курси підвищення кваліфікації викладачів вузів І-ІV рівнів акредитації за психолого-педагогічним напрямом «Психологія та педагогіка вищої школи». Підготовку за цим напрямом проходять викладачі Морехідного училища імені О.І. Маринеска ОНМА, ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу», ОТК ОНАХТ, Одеського державного університету внутрішніх справ, Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії, Одеського морехідного училища рибної промисловості імені Олексія Соляника, Одеського коледжу комп’ютерних технологій «Сервер» та ін.

Войти