ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Кафедра економіки та моделювання ринкових відносин

guravleva

Шановні випускники 9, 11 класів, а також випускники коледжу!

Кафедра економіки та моделювання ринкових відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, яка є випускною кафедрою, представляє Вам престижну і перспективну в усі часи спеціальність «Фінанси і кредит» таких освітньо-кваліфікаційних рівнів:


-    молодший спеціаліст;
-    бакалавр.

14 грудня 2013 року в 11:00

запрошуємо учнів 9 та 11 класів
на День Відкритих Дверей в університет
за адресою: вул. Говорова, 4
(Корпус ОНУ імені І.І. Мечникова)


Для Вас відбудеться презентація спеціальності «Фінанси і кредит», а також знайомство з Вашими майбутніми викладачами.


Запевняємо, що Ви зробите правильний вибір, віддавши перевагу спеціальністю «Фінанси і кредит», яка забезпечить Вам в майбутньому гідне працевлаштування і престижну посаду!

 

Кафедра економіки та моделювання ринкових відносин була організована в лютому 2001р. в Інституті післядипломної освіти.

Завідувачка - к.е.н., професор Журавльова Тетяна Олександрівна

На кафедрі працює 5 професорів та 6 доцентів.

 

 

Напрямки наукової й викладацької діяльності:

 

- Проблеми регулювання національної економіки

- Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері

- Геоекономіка й геополітика

- Україна і ЄС

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, що забезпечують підготовку фахівців в області міжнародних економічних відносин, обліку й аудиту, менеджменту, фінансів і кредиту. З 2008 року пріоритетним напрямом (спеціальністю ) в роботі кафедри стали “Фінанси і кредит”.

Викладачі кафедри беруть активну участь у видавницькій діяльності, спрямованої на розвиток спеціальності “Фінанси і кредит”.

 

Видавницька діяльність містить такі напрямки:

 

- участь у міжнародних науково-методичних та науково-практичних конференціях;

- підготовка та друк навчальних посібників;

- розробка методичних вказівок студентам щодо вивчення дисциплін, а також з організації самостійної роботи студентів згідно з навчальним планом.

 

- Дем’янчук М.А., Маслій Н.Д. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінанси".

- Н.В. Захарченко Методичні вказівкі для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з курсу “ІНВЕСТУВАННЯ“.

- Н.В. Захарченко МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять з курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини“ (ПП6) для студентів напряму підготовки   6.030508 фінанси і кредит;

- В.В. Бутенко, Т.О. Фудім МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ "ПОДАТКОВА СИСТЕМА" ПП15 для студентів напряму підготовки 6.030508 "фінанси і кредит";

- О.М. Савастєєва  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ "ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОБЛІК СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ" для студентів галузі знань 1301 "Соціальне забезпечення";

- О.М. Савастєєва МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З КУРСУ "Гроші та кредит" для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво";

- Маслій Н.Д. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей.

 

 

 

Тільки за останні роки викладачі кафедри взяли участь більше як у 10 всеукраїнських та міжнародних конференціях, за результатами яких були надруковані статті.

 

З повагою,

Журавльова Тетяна Олександрівна,

кандидат економічних наук, професор,
завідуюча кафедри економіки та
моделювання ринкових відносин

 

Войти