ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Кафедра клінічної психології

hersonskij

Кафедра клінічної психології була створена 1 березня 1999 року в Інституті післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та відразу стала центром розповсюдження психологічних знань серед студентської молоді.

Завідувач кафедрою професор Херсонський Борис Григорович

На кафедри працює 4 професори та 11 доцентів, навчається 16 аспірантів.

Спеціалізація:

• Юридична психологія (на базі освіти "молодший спеціаліст", перепідготовка в рамках другої вищої освіти)

• Клінічна психологія (на базі середньої спеціальної освіти, перепідготовка в рамках другої вищої освіти)

• Психологія (перепідготовка в рамках другої вищої освіти)

З 2008 року розпочата робота курсів підвищення кваліфікації для психологів, лікарів та медичних працівників із вищою та середньою спеціальною.

У 2003 році була відкрита заочна й стаціонарна аспірантура за спеціальністю «Спеціальна психологія», а в 2006 - за спеціальністю - «Медична психологія».

У 2006 році на базі кафедри створено лабораторії:

- Лабораторія психодіагностики (науковий керівник професор Псядло Е.М.)

- Лабораторія клінічної, реабілітаційної психології і психологічних експертиз (науковий керівник доцент Коробіцина М.Б.)

 

kaf-psih

Основний науковий напрямок роботи: оцінка та психокорекція стрес-реагування у робітників екстремальних професій. Цей напрямок розроблюється в рамках держбюджетної теми № 168 «Створення психодіагностичних засобів та їх застосування в умовах діяльності психологічних служб МНС.» Замовник - МОН У країни.

У 2004 році виконано проект «Розробка та стандартизація методів експериментально-психологічного дослідження для виявлення суїцидальних тенденцій».

Сумісно з фахівцями Українського НДІ медицини транспорту кафедра клінічної психології бере участь у розробці науково-дослідної тематики з питань психології та організації праці, професійного психофізіологічного відбору працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки. Викладачі кафедри співпрацюють з НДІ та вищими навчальними закладами щодо впровадження психологічних знань, вмінь, навичок оптимальної організації праці, керівництва трудовими колективами, розв'язання конфліктних ситуацій на виробництві та інше.

За останні п'ять років викладачами було опубліковано 8 монографій, понад 120 наукових праць, видано 10 методичних посібників та методичних вказівок для студентів.

В аспірантурі навчаються 1 докторант, 14 аспірантів та 3 пошукувачі

Захистили кандидатські дисертації: Кременчуцька М. К., Юнг Н.В., Павелко І.І., Білоножко А.В., Кантарьова Н.В., Смокова Л.С.

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Войти