ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

МІжнародне співробітництво

Міжнародна навчально-наукова діяльність Інституту інноваційної та післядипломної освіти спрямована на здійснення заходів щодо забезпечення інтеграції інституту та університету в систему міжнародної вищої освіти та розширення участі у міжнародних науково-дослідницьких проектах з метою підвищення кваліфікації викладачів та якості освіти студентів. Пріоритетними напрямками міжнародного співробітництва інституту є:


- встановлення та розширення контактів у науковій, культурних сферах із закордонними вищими навчальними закладами, науковими організаціями та дослідницькими центрами, громадськими організаціями;
- участь у виконанні проектів міжнародних фондів і програм;
- проведення відеоконференцій із закордонними навчальними закладами та участь науковців, викладачів та аспірантів інституту в міжнародних конференціях, симпозіумах і семінарах;
- запрошення фахівців для проведення семінарів, круглих столів, майстер-класів;
- читання лекцій, проведення наукових досліджень за кордоном фахівцями ІІПО;
- розвиток академічної мобільності співробітників, аспірантів, магістрантів та студентів інституту.


Щорічно збільшується перелік закордонних установ та закладів, з якими інститут співпрацює:


•Â Â   Університет Риджайн (Канада), відділення соціальної роботи;
•Â Â   Європейська ланка ВІЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) з моніторингу й попередження суїцидальної поведінки (Женева);
•Â Â   Шведський національний центр попередження суїцидів та суїцидальних досліджень (Стокгольм);
•Â Â   Центр психологічного здоров’я Європи (Брюссель);
•Â Â   Всесвітня асоціація щодо попередження суїцидів і деяких наукових та суспільних організацій США, Німеччини та Швеції;
•Â Â   Інститут медицини праці Академії медичних наук РФ (Москва);
•Â Â   Університет Пассау, філософський факультет, Інститут психології (Німеччина);
•Â Â   Університет прикладних наук, м. Оснабрюк (Німеччина);
•Â Â   Центр економічних досліджень пострадянських держав Інституту економіки РАН (Москва, Росія);
•Â Â   Економічній університет м. Катовіце (Польща);
•Â Â   Гданський університет (Польща);
•Â Â   Ягелонський університет, м. Краків (Польща);
•Â Â   Інститут історії імені Ш. Марджані Академії наук Республіки Татарстан.

 

Співробітництво з Німеччиною. У 2013 році започатковано співробітництво інституту з Університетом прикладних наук м. Оснабрюк (Німеччина). Згідно з договором про співробітництво загальною метою співпраці стали реалізація спільних освітніх програм, насамперед бакалаврських та магістерських, за спеціальністю «соціальна робота», обмін методичною літературою, підручниками та видання спільних наукових посібників, організація та проведення спільних конференцій та семінарів, можливість розвитку академічної мобільності викладачів, аспірантів та студентів ІІПО з університетом м. Оснабрюк в контексті модернізації українського освітнього простору.


У 2008 році започатковано співробітництво інституту з німецькою програмною компанією «Software AG» (м. Дармштадт), що посідає одне з провідних місць у розробці економічного програмного забезпечення. На базі продуктів фірми Software AG для навчального процесу підготовлені курси навчання, які вже запущені для студентів ОНУ імені І. І. Мечникова («Інформаційні системи в керуванні підприємством: Бази даних і системи керування базами даних (СУБД ADABAS і середовище розробки NATURAL», «Інформаційні системи в керуванні підприємством: Інформаційні технології від фірми Software AG і їхнє застосування в автоматизації виробничих процесів на підприємстві», «Керування бізнесами-процесами», «Проектування інформаційних економічних систем» і «Економічна кібернетика»). У цей час ведуться дослідницькі роботи: вивчення, адаптація програмного пакета «webMethods  Business Process Management Suite» від фірми Software AG. На базі цього пакета розробляється новий навчальний курс «Керування бізнесами-процесами підприємства», а також супутній курс «Сервісно-орієнтована архітектура (SOA) – інструмент інтеграції різнорідних інформаційних систем».


Співробітництво зі Швецією. Активна співпраця відбувається з Центром суїцидологічних досліджень та превенції Каролінського інституту, м. Стокгольм (National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental Ill-Health at Karolinska Institutet and Stockholm). У рамках співробітництва успішно реалізуються наступні проекти:


проект «Від Балтики до Чорного моря – освіта через усе життя та просування психічного здоров’я». У рамках проекту діють курси підвищення кваліфікації для молодих викладачів різних дисциплін (економіка, психологія, комп’ютерні технології, дизайн тощо) з проблеми психічного здоров’я та удосконалення педагогічної майстерності під час роботи з дорослою аудиторією;
науково-дослідний проект «Шведсько-Українське дослідження ефективності шкільної програми покращення психічного здоров’я дітей: оцінка результатів з урахуванням соціоекономічних факторів». У рамках проекту здійснюється апробація розробок проекту SEYLE (Promoting health through the prevention of risk-taking and self-destructive behaviours), ( https://dovira-uae.com/ )
проект «Шведсько-Українська освітня ініціатива у сфері суїцидальної превенції та психічного здоров’я». У рамках проекту відбуваються візити провідних фахівців із США, Швеції та Італії з публічними лекціями в Україну, візити співробітників ІІПО до Швеції, спільні науково-практичні конференції «Психічне здоров’я підлітків та молоді – проблеми та перспективи їх вирішення».
Співробітництво з Польщею. Основними партнерами інституту є Економічний університет м. Катовіце, Гданський університет м. Гданськ та Ягелонський університет м. Краків. Головними напрямками співпраці є участь викладачів кафедри економіки та моделювання ринкових відносин у науково-комунікативних заходах, що організують партнери інституту, проведення спільних конференцій, семінарів, круглих столів тощо.
Співробітництво з Російською Федерацією. Активна співпраця відбувається з Московським Центром економічних досліджень пострадянських держав Інституту економіки РАН. Щорічно науковці нашого закладу відвідують конференції та семінари, які організовують партнери, беруть активну участь у роботі наукових секцій, видають публікації в збірниках.

Войти