ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Кафедра системного програмного забезпечення та технологій дистанційного навчання

aljowunКафедра була створена у 2004 році для вдосконалення структуризації та більш чіткої організації підготовки фахівців шляхом поділу кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій.

Офійійний сайт кафедри - http://kspodn.onu.edu.ua

Завідувач кафедри – Альошин Олексій Миколайович, доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців в галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за напрямками 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» (бакалавр, на базі молодшого спеціаліста), 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» (спеціаліст) та в галузі знань 0403 «Системні науки та кибернетика» за напрямками 040301 «Прикладна математика» (молодший спеціаліст та бакалавр на базі молодшого спеціаліста). Кафедра є випускаючою для фахівців галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за напрямом 6.050102 «Комп'ютерна інженерія» по спеціальностям 6.05010201 «Комп’ютерна інженерія» (кваліфікація бакалавра 3121 "фахівець з інформаційних технологій") та 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» (кваліфікація - "спеціаліст з комп'ютерних систем та мереж").

В Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова розгорнута програма розвитку сучасних технологій навчання. Одним із пріоритетних напрямків було створення в ІІПО у 2008 році Координаційного центру дистанційного навчання. Відповідно до нормативних документів Кабінету міністрів України й Міністерства освіти та науки України дистанційне навчання є однією з форм навчання, визнаних в Україні. По суті, будучи заочною формою, - дистанційна освіта набагато ефективніша. Причиною тому є надання повноцінного матеріалу для вивчення, тести для самоконтролю й, безумовно, постійний контакт із викладачем, що досягається шляхом широкого використання нових інформаційних і телекомунікаційних технологій. При цьому процес навчання не залежить від розташування того, якого навчають, у просторі й часі. Іншим напрямком є створення електронної підтримки навчання - найважливішої умови якісної, сучасної освіти. Дистанційне навчання розвивається викладачами кафедри та ентузіастами ІІПО на сервері дистанційного навчання з вільною системою ДН Moodle. Вже три роки всі студенти ІІПО проходять комп'ютерне тестування на сайті Дистанційного навчання в ОНУ імені І.І. Мечникова - http://study-ua.onu.edu.ua. Впровадження цієї системи безперервно поліпшує якість знань студентів та показники абсолютної якісті та середнього рівня успішності.

У Координаційному центрі дистанційної освіти (КЦДО) була розроблено та виконано перспективну програму розвитку з поетапним графіком виконання робіт.

Кафедра постійно організовує та підтримує наукові події - конференції, семінари, вебінари, приймає активну участь у наукової, навчально-методичної, громадськіій та виховной роботі. Завідувач кафедри Альошин О.М. постійно є технічним редактором, дизайнером та автором сбірника праць Міжнародних наукових нумізматичних конференцій "РАСМІР".

 

1. Проведено Першу Міжнародну конференцію «FOSS-SEA 2008». В рамках Конференції відбулася 7-ма Всеукраїнська конференція розробників та користувачів вільного програмного забезпечення (ВПЗ) «OSDN Conference» та круглий стіл «Вільне програмне забезпечення в освіті та науці». Про результати конференції була опублікована стаття в газеті «Одеській університет».

2. Розроблено Перспективну Програму розвитку КЦДО і Дистанційного навчання в ОНУ імені І.І. Мечникова.

3. Створено соціально-спрямований інтерактивний WEB-сайт дистанційного навчання, який постійно поповнюється новою інформацією.

4. Створено та проведено адміністрування двох серверів дистанційного навчання на базі спеціалізованого вільного сервера Moodle на українській та англійській мовах інтерфейсу.

5. Організовано та проведено  I Міждународну наукову нумізматичну конференцію  "РАСМИР: Східна нумізматика - 2011"

6. Організовано та проведено II Міждународну наукову нумізматичну конференцію  "РАСМИР: Східна нумізматика - 2012"

7. Організовано та проведено III Міждународну наукову нумізматичну конференцію "РАСМИР: Східна нумізматика - 2013"

8. Організовано та проведено IV Міждународну наукову нумізматичну конференцію "РАСМИР: Східна нумізматика - 2014"

9. Проведено секцію у 68 конференції професорско-викладацького складу.

10. Проведено секцію у 69 звітній студентській конференції.

11. На кафедрі постійно проводиться науково-дослідна робота разом зі студентами ІІПО, результатами є сумісні наукові публікації викладачів та студентів.

12. Проведено секцію у 70 конференції професорско-викладацького складу.

13. Проведено секцію у 70 звітній студентській конференції.

14. Проведено секцію у 71 конференції професорско-викладацького складу.

15. Проведено секцію у 71 звітній студентській конференції.

16. Завідуючим кафедрою СПЗ та ТДН проведено відкриту лекцію "Нумізматика та її історично-культурна спадщина"

17. Проведено секцію у 72 конференції професорско-викладацького складу.

18. Проведено секцію у 72 звітній студентській конференції.

19. Прийняли участь у VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Авіація космонавтика" та отримали диплом за перше місце та почесну грамоту за друге місце.

20. Проведено відкриту лекцію "Нумізматика". Лектор - Альошин Олексій Миколайович.

 

Войти