ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Видавнича діяльність

Професорсько-викладацький склад НН ІС та СТ активно займається видавничою діяльністю. За останні чотири роки викладачами інституту написано 17 монографій, опубліковано 5 підручників, зокрема 2 з грифом МОН України, 10 навчальних посібників, понад 50 методичних рекомендацій, понад 190 публікацій у збірниках матеріалів всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій та 520 наукових публікацій за фундаментальними та прикладними дослідженнями, зокрема 80 у міжнародних наукових виданнях.

 

Монографії:


1. Моліна О.В. Формування конкурентоспроможної економіки регіонів Українського Причорномор’я. Монографія. (за ред. ак. Буркінського Б. В.). - Одеса. ПІР та ЕЕД НАНУ. Травень 2012. – 492 с.
2. Ніколаєв Ю.О. Формування регіональної промислової політики як імператив модернізації економіки України: теорія, методологія, практика: Монографія. / Ю.О. Ніколаєв; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Друкарський дім, 2012. – 316 с.
3. Розанов В. А. Нейробіологія аутоагресії. Монографія. – Одеса: ВМВ, 2012. – 238 с.
4. Херсонский Б. Г. Кладезь безумия (психологические и психопатологические проблемы экзистенции). Монография. – Москва, 2012. – 232 с.
5. Херсонский Б. Г. Клиническая психодиагностика мышления. Монография. – Москва, 2012. – 287 с.
6. Махновська Н. Д. Стійкий розвиток регіонів України на базі кластеризації (теоретико-методологічний аспект) / Колективна монографія / під заг. ред. К. Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – С. 62-76. – 384 с.
7. Дергачев В. О. Падение и взлет китайского Дракона. – Электронный ресурс Институт геополитики профессора Дергачева [http://dergachev.ru/anons/23.htm], 2012. – 360 с.
8. Диордица С. Г., Ивашко Л. М., Торопцов В. С. Инновационные информационно-коммуникационные технологии обеспечения качества высшего экономического образования. Монография. Одесса, 2012. – 250 с.
9. Журавльова Т. О. Особливості конкурентоспроможності підприємств мобільного зв’язку України. / Журавльова Т. О., Яцкевич І. В., Жаданова Ю. О. // Колективна монографія «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики». – Харків, 2013. – 370 с.
10. Копилова О. Функціонування акціонерного капіталу. // Розділ Формування інфраструктури організованого фондового ринку в умовах глобалізації світової економіки «Економіка і управління в умовах глобальних трансформацій». [Текст]: кол. монографія/ За заг. ред. О. В. Горняк. – Одеса: ISBN 978-617-7041-31-2, С. 104-129 – Київ, АМУ.
11. Ніколаєв Ю. О. Деякі актуальні питання формування і розвитку промислових кластерів у світовій економіці // Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу. - Донецьк: Інститут економіки промисловості НАН України, 2013. – С. 65- 191.
12. Маслій Н. Д. Політика розвитку бізнес-взаємодії підприємств галузі зв’язку з партнерами ринку інформаційного бізнесу України в умовах е-економіки (п. 2.5, стор. 110-118). [Текст]: кол. монографія /За заг. ред. Л. М. Савчук «Інформаційне забезпечення систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах». - Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 592 с.
13. Простомолотов В. Ф. Размышления о психотерапии. - Одеса: ВМВ, 2013. – 352 с.

 

Навчальні та навчально-методичні посібники:


1. Дунаєва Л.М. Коробіціна М.Б., Лаврова М.Г. , Варнава У.В. Основи теорії та методології соціальної роботи – Одеса, 2011.
2. Політологія: підручник для студентів Вищих Навчальних Закладів / І. М. Коваль (керівник авторського колективу), Л. М. Дунаєва, О. І. Брусілівська та ін. - Харків, 2012.
3. Розанов В. А. Биология человека и основы генетики. (переиздание пособия «Биология и генетика человека» с исправлениями и дополнениями)/ - Одеса: ВМВ, 2012. – 468 с.
4. Моховиков А.А. Донец О.Ю., Рышковская О.В., Секундант С.Г. Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах (Составление, редактура, перевод), 2-e изд./ - М.: «Когито-центр», 2013. – 568 с.
5. Дергачев В.О. Америка. Утомлённая супердержава/ - Электронный ресурс Институт геополитики профессора Дергачева: [http://dergachev.ru/anons/24.html], 2012.
6. Дергачев В.О. Геополитическая энциклопедия. Интернет-издание, добавлено 50 статей по экономической геополитике (геоэкономике), международным экономическим отношениям и регионалистике / Электронный ресурс «Институт геополитики». [http://dergachev.ru/Russian-encyclopaedia/index.html], 2012.
7. Псядло Э. М. Практикум по психологии внимания. Учебно-методическое пособие. Одесса: ВМВ, 2012. – 252 с.
8. Снігур Л.А., Пальчік С.І., Осіпов В. Б., Коробіцина М. Б., Булгакова О.Ю., Бузит А. М. «Психологія для військовослужбовців». – Типографія Військова академія, Одеса, 2013. – 196 с.
9. Дунаєва Л.М., Нікогосян О. О., Коробіцина М. Б., Варнава У. В. Інноваційні методи організації виробничої практики студентів на факультеті психології та соціальної роботи ІІПО. – Одеса: ВМВ, 2013. – 135 с.
10. Смокова Л.С. Соціальна психологія: Навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Психологія». – Одеса: ВМВ, 2011. –57 с.
11. Юнг Н В. Стратегии общения с подростками, имеющими отклонения поведения. - Одесса: издатель Букаев В. В., 2012. – 33 с.
12. Розанов В.А., Псядло Е.М., Кременчуцька М.К., Самара О.Є., Доценко Н.А., Курбатова О.В. Проведення психологічного тестування працівників МНС. – Одеса: Астропринт, 2012. – 28 с.
13. Юнг Н.В., Вишталенко О.Д. Особенности поведения подростков с акцентуированными чертами характера. – Одесса: издатель Букаев В. В., 2013. – 36 с.
14. Кантарьова Н.В. Диференціальна психологія. – Одеса: Астропринт, 2013. – 36 с.
15. Гурська Т.В. Психологічна служба в системі освіти. – Одеса: Астропринт, 2013. – 28 с.
16. Гурська Т.В. Психологія реклами. – Одеса: Астропринт, 2013. – 28 с.

Войти