ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Наказ ректора про створення ІІПО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І.МЕЧНИКОВАНАКАЗ


12.04.1995 р. м. Одеса № 11-02
Про реорганізацію факультету

підвищення кваліфікації ОДУ в

Інститут післядипломної освіти


Згідно із загальною концепцією розвитку освіти в Україні, потребами удосконалення системи безперервної освіти, а також у відповідності з наданням Одеському університету ліцензії на здійснення діяльності по підвищенню кваліфікації та перепідготовку кадрів /Рішення міжгалузевої акредитаційної комісії від 15.09.94 року та наказу Міністерства освіти України від 3.10.94 р. за № 278/ Вчена Рада Одеського державного університету ухвалила рішення про реорганізацію факультету підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів І, ІІ рівня акредитації в Інститут післядипломної освіти. Створення даного інституту відкриває можливість здійснювати не тільки підвищення кваліфікації, а й перепідготовку кадрів, надання другої освіти, а також здійснювати різноманітні види діяльності, пов'язані з наданням знань населенню.

В зв’язку з означеним

НАКАЗУЮ:

1. З 1 квітня 1995 р. реорганізувати факультет підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів І, ІІ рівня акредитації в Інститут післядипломної освіти при ОДУ.

2. Директором інституту призначити професора кафедри політології ОДУ ДМИТРІЄВУ С.І.

3. Директору ІПО до 1.05.95 року розробити Положення, структуру інституту…

Підстава: Рапорт професора Дмитрієвої С.І. з резолюцією проректора Панькова А.І., Рішення Вченої Ради університету /Протокол № 5 від 31.01.95р./


Ректор: ЗЕЛІНСЬКИЙ І.П.

Войти