ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Фінанси та кредит

Спеціальність належить до пріоритетних сфер економіки України.

Випускники спеціальності «Фінанси та кредит» можуть працювати в наступних елітних сферах діяльності:
 • національний та комерційні банки;
 • облік та аудит в банківський сфері;
 • страхування;
 • операції на фондовому ринку;
 • податкова служба;
 • митна служба;
 • торгівля та посередництво в заставних і фінансових операціях;
 • валютний ділинг;
 • експертна оцінка землі та власності;
 • фінансово-кредитні установи;
 • державні та недержавні пенсійні фонди;
 • фінансовий лізинг;
 • експортно-імпортні операції;
 • кредитні спілки та товариства;
 • викладацька діяльність.

Викладання здійснюють висококваліфіковані спеціалісти - викладачі та економісти-практики.

Войти