ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Спеціальності

Інститут здійснює підготовку за наступними напрямками підготовки (спеціальностями):

 

Код спеціальності
Спеціальність Ліцензійний обсяг (чоловік) Термін дії ліцензії
На базі повної загальної середньої освіти (11 класів)
денна форма навчання (4 роки)
6.130101 Соціальна допомога 50 до 01.07.2014
6.030508 Фінанси і кредит 55 до 01.07.2016
6.030502 Економічна кібернетика 30
На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
денна (2 роки) та заочна (3 роки) форми навчання
6.030508 Фінанси і кредит
6.030201 Міжнародні економічні відносини
6.030502 Економічна кібернетика
6.130101 Соціальна допомога
6.030102 Психологія
6.020200 Дизайн
На базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
денна (1 рік) та заочна (1 рік) форми навчання
7.030403 Міжнародні економічні відносини
7.091501 Комп’ютерні системи та мережі
7.040101 Психологія
7.020210 Дизайн
8.030502 Економічна кібернетика
Перепідготовка спеціалістів з метою надання другої вищої освіти
денна (1,5 роки) та заочна (2,5 роки) форми навчання
7.030101 Філософія 30 до 01.07.2016
7.030301 Історія 60 до 01.07.2014
7.030401 Міжнародні відносини 30
7.030403 Міжнародні економічні відносини 150
7.030501 Українська мова та література 100
7.030502 Мова та література (російська, болгарська, англійська, німецька, французька, іспанська) 70
7.030507 Переклад 60
7.040101 Психологія 150
7.040201 Соціологія 30
7.040301 Політологія 30
7.050101 Економічна теорія 50
7.050201 Менеджмент організацій 50
7.050206 Менеджмент ЗЕД 150
7.060101 Правознавство 100
7.070101 Фізика 30
7.070105 Астрономія 10
7.070301 Хімія 30
7.070401 Мікробіологія та вірусологія 15
7.070402 Біологія 30
7.070501 Географія 30
7.070701 Геологія 10
7.070703 Гідрогеологія 10
7.080101 Математика 15
7.080202 Прикладна математика 50
7.080301 Механіка 10
7.091501 Комп’ютерні системи та мережі 70

Конкурсний відбір випускників Регіонального коледжу підприємництва та соціальної роботи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст в рамках ННК „Школа-Коледж-Університет” проводиться на третій курс Інституту інноваційної та післядипломної освіти для отримання ОКР бакалавр, за умови вступу на відповідний напрям підготовки. Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за умови навчання за інтегрованими навчальними планами. https://estet5.com/

 

В Інституті інноваційної та післядипломної освіти працюють курси підвищення кваліфікації для психологів, лікарів та медичних працівників із середньою спеціальною освітою за напрямками навчання:

 • психокорекція та психотерапія;
 • клінічна психодіагностика;
 • суїцидологія;
 • психосоматичні розлади та їх психологічна корекція;
 • психологічні проблеми невротичного пацієнта, їх корекція.

Також в Інституті інноваційної та післядипломної освіти курси підвищення кваліфікації існують за наступними напрямками навчання:

 • комп’ютерні технології управління інвестиційними проектами;
 • програмні платформи бізнес-процесного моделювання;
 • інформаційні технології бухгалтерського та фінансового аналізу;
 • міжнародні стандарти фінансової звітності;
 • сучасні комп’ютерні та інформаційні технології при викладанні природничих дисциплін;
 • сучасні комп’ютерні та інформаційні технології при викладанні дисциплін гуманітарного циклу;
 • сучасні засоби обробки графічної інформації;
 • використання web-технологій в сучасній школі;
 • з іноземної мови у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (англійська мова).Войти