ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Студентська науково-дослідна робота

До науково-дослідницької й експериментальної роботи долучаються й студенти Інституту інноваційної та післядипломної освіти та Коледжу економіки та соціальної роботи, які реалізують себе в соціальних, психологічних та економічних галузях науки. Керівництво й співробітники інституту виявляють і всіляко підтримують обдарованих студентів, створюють умови для поширення наукових знань та їх впровадження у життя. Студенти ІІПО та коледжу представляють результати своїх науково-дослідних робіт на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт у математичних, економічних, технічних і гуманітарних галузях, всеукраїнських студентських олімпіадах, на міжнародному круглому столі «Євроінтеграція і транскордонне співробітництво» та всеукраїнської виставки-конкурс графіки імені Якутовича.


Щороку в інституті проводять студентську наукову конференцію ОНУ імені І.І. Мечникова, у рамках якої понад сто студентів у шести підсекціях регулярно доповідають про власні наукові досягнення. За останній рік студенти ІІПО брали участь у 20 всеукраїнських науково-практичних конференціях студентів, аспірантів і молодих учених і опублікували результати своїх досліджень у 33 наукових статтях у фахових виданнях.

 

В ІІПО розроблені методичні вказівкі щодо оформлення дипломних, бакалаврських та курсових робіт для студентів усіх напрямів та ступней навчання, а саме:

 

1. Компьютерні та інформаційні технології ( загальна )

2. Економічна кібернетика ( бакалавр , магістр )

3. Психологія ( загальна )

4. Фінанси та кредит ( загальна )

5. Соціальна робота ( загальна )

Войти