ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Кафедра соціальних теорій

Хливнюк 

 

Завідувачка кафедрою – кандидат політичних наук, доцент Хлівнюк Тетяна Петрівна.

Ініціатором створення кафедри соціальних теорій ІІСТ та її першою завідувачкою була професор Дмитрієва С.І. Кафедру створено у 2001 році для викладання фундаментальних соціально-економічних дисциплін студентам ННК «Школа-Коледж-Університет» та забезпечення спеціальності «Соціальна робота».

На кафедрі працює 7 доцентів.

Підставою для відкриття спеціальності «Соціальна робота» був у першу чергу аналіз дефіцитності і, як наслідок, наявність попиту на фахівців з соціальної роботи в Одеському регіоні і в цілому по країні.

Колектив кафедри веде роботу по підготовці соціальних працівників для: муніципальних соціальних служб і організацій, центрів зайнятості, міграційних служб, відділів соціального забезпечення, центрів соціального обслуговування і соціального захисту населення, навчаотно-виховних установ, правоохоронних органів, державних спеціальних фондів, пенсійних фондів, страхових компаній, добродійних організацій та ін.

Каф СТ-2site

 

Члени кафедри займаються науковою роботою. Викладачі публікують свої статті і тези з наукових, учбових та інших проблем у періодичних виданнях, науково-практичних журналах та збірниках наукових праць, газетах.

Усього за останні роки викладачами опубліковано більше 200 різноманітних наукових праць, включаючи підручники, наукові посібники, статті, тези та ін. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, симпозіумах, наукових колоквіумах.

Захистили кандидатські дисертації:

Хлівнюк Т.П. «Вплив засобів масової інформації на політичний простір сучасної України».

Нікогосян О.О. «Особливості розвитку політичних партій і партійних систем у посткомуністичних країнах».

Войти