ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Аспірантура і докторантура

В інституті успішно працює аспірантура й докторантура, які є основними формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації у системі післядипломної професійної освіти. Мета навчання в аспірантурі та докторантурі – підвищення рівня освіти, наукової та педагогічної кваліфікації випускників вищих навчальних закладів. На сьогодні в аспірантурі ІІПО навчаються 30 осіб за п’ятьма спеціальностями: 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, 23.00.02 – Політичні інститути та процеси, 19.00.04 – Медична психологія, 19.00.01 – Загальна психологія, історія психології, 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.
За останні роки суттєво зросла кількість захищених дисертацій. За період з 2004 по 2014 рр. було захищено 19 кандидатських дисертацій.

Войти