ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Коротко про Інститут

Інститут інноваційної та післядипломної освіти ОНУ імені І.І.Мечникова cтворений в 1995 році. За роки існування ІІПО кількість студентів збільшилась з 370 до 1500, а професорсько-викладацький склад збільшився до 115 викладачів, в т.ч. 17 професорів, докторів наук та 47 доцентів На IV Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні» Інститут нагороджений срібною медаллю, а на ХІІІ-й (2010р.) - золотою медаллю.

Інститут та ННК було відзначено дипломом лауреата, а потім дипломом фіналіста 7 Європейського конкурсу якості в номінації середніх підприємств і внесено у книгу „Кращі підприємства України".

У структурі ІІПО 7 кафедр:

  1. Клінічної психології
  2. Соціальної допомоги та практичної психології
  3. Економіки та моделювання ринкових відносин
  4. Соціальної роботи
  5. Соціальних теорій
  6. Системного програмного забезпечення та технологій дистанційного навчання
  7. Економічної кібернетики та прикладної економіки

В ІІПО 3 комп'ютерних класа. До послуг студентів ІІПО унікальна бібліотека та спортивний комплекс університету. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Наказом ректора № від Інститут інноваційної та післядипломної освіти був перейменований в Навчально-науковий Інститут інформаційних та соціальних технологій.

 

 

Войти