ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Аспірантура КЕКПЕ

За останніх часів кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки займається проблемами використання спеціальних мов імітаційного моделювання в дослідженнях економічних об’єктів. За методом системної динаміки побудовано та впроваджено коло моделей реальних промислових систем.


Кафедра є членом асоціації кібернетиків України. Розробки членів кафедри неодноразово демонструвалися на стендах щорічних засідань асоціації. Кафедра має аспірантуру, у 2007 році провела переліцензування наукової спеціальності «Математичні методи , моделі та інформаційні технології економіці» (08.00.11).


Усі аспіранти кафедри закінчили успішно аспірантуру с представленням дисертаційних робіт.


На кафедрі ведеться активна наукова діяльність з аспірантами та студентами бакалаврами та магістрами. Так на протязі 2012 – 2013 навчального  року студенти кафедри приймали активну участь у  конференціях, так студенти 3 та 4 курсу виступили на щорічній  конференції  ОНУ імені І.І.Мечникова у секції «Економічна кібернетика » з докладами:


Сергєєва Н.В. « Використання метода статистичних випробувань при імітаційному моделюванні економічних систем – розрахунок необхідної кількості реалізацій».

Клєвцова Н.Б. « Алгоритми імітації випадкових дій та їх практичне використання при моделюванні проведення економічної системи»
Геока Ю.М. « Ключові бізнес процеси як основа успішної роботи підприємства»
Поєцика К.С. «Многокрітеріальні задачі при діагностиці та прийняття важливих рішень»
Банова  Г.І. «Міжгалузевий баланс як інструмент виробництва та розподілу продукції»


Також студентами  спеціальності 8.03050201 економічна кібернетика опубліковано 20 тез  у міжнародних та науково-практичних конференціях : «Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика», 18-19 квітня 2013 р., Східноєвропейський університет  економіки і менеджменту м. Черкаси,  V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України» , 16-19 квітня 2013 р., м.Сімферополь, VІІ міжнародна науково-практична конференція «Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації»  24-26 квітня 2013 р. Сімферополь-Ялта, Самарський інститут бізнесу та управління Центр розвитку освіти, науки та інновацій Кримський інститут бізнесу Консалтингово - конфліктологічний центр.

Войти