ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Характеристика спеціальності «Соціальна робота»

Характеристика спеціальності «Соціальна робота»
 

Соціальна робота — галузь наукових знань і професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальній дизадаптації.
Соціальна робота в Україні має свої особливості, обумовлені як історичним розвитком, так і впливом сучасних світових тенденцій. Як фахова діяльність є взаємопов'язаною системою цінностей, теорії і практики, її місія полягає у наданні людям можливості якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій. Формування та ефективне функціонування системи соціальної роботи є одною з ключових завдань сучасного українського суспільства.

 

 

У відповідності зі своєю фундаментальною і спеціальною підготовкою випускники кафедри можуть обіймати посади:

 • Викладач професійно-технічного навчального закладу
 • Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами
 • Консультант психолого-медико-педагогічної консультації
 • Консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації
 • Науковий співробітник (методи навчання)
 • Консультант з питань здорового способу життя
 • Інспектор з охорони дитинства
 • Педагог-організатор
 • Науковий співробітник (праця та зайнятість)
 • Експерт із соціальної відповідальності
 • Професіонал з розвитку персоналу
 • Профконсультант
 • Працівник з питань зайнятості
 • Фахівець з профорієнтації
 • Державний соціальний інспектор
 • Помічник-консультант народного депутата України
 • Радник (органи державної влади)
 • Спеціаліст державної служби
 • Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби
 • Науковий співробітник (соціальний захист населення)
 • Наглядач в громадському центрі
 • Наглядач за умовно засудженими
 • Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін.)
 • Фахівець із соціальної допомоги вдома
 • Фахівець із соціальної роботи
 • Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування.
 • Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами
 • Головний державний соціальний інспектор 
 • Експерт з регулювання соціально-трудових відносин
 • Інспектор з соціальної допомоги 
 • Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності 
 • Менеджер (управитель) у соціальній сфері
 • Молодший науковий співробітник (соціальний захист населення) 
 • Науковий співробітник-консультант (соціальний захист населення) 
 • Соціальний аудитор
 • Соціальний працівник
 • Соціальний працівник (допоміжний персонал) 
 • Соціальний робітник
 • Керівні посади державних та недержавних закладів соціальної сфери

 

У підготовці бакалаврів та магістрів з соціальної роботи беруть участь професори, доценти та викладачі Навчально-наукового інституту інформаційних та соціальних технологій кафедри соціальної роботи, соціальних теорій, комп’ютерних та інформаційних технологій, економіки та моделювання ринкових відносин, клінічної психології, соціальної допомоги та практичної психології, а також працівники організацій соціальної сфери м. Одеси.

 

Войти