ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Публікації кафедри соціальної роботи

Публікації та наукові праці

 

професорсько-викладацького складу кафедри:

 

 

 

За 5 останніх років видано з грифом Міністерства освіти і науки України наступні навчальні посібники:

 

 • Основи теорії та методології соціальної роботи. Одеській національний університет імені І.І. Мечникова. / [Л. М. Дунаєва М. Б. Коробіцина, М. Г. Лаврова, У. В. Варнава]. – О.: ВМВ, 2011 – 389с.
 • Політологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / [І. М. Коваль (керівник авторського колективу), Л. М. Дунаєва, О. І. Брусилівська та ін.]. – Х.: Фоліо, 2012. – 414 с.
 • Яремчук О. В. Актуалізація етнокультурного міфотворчого потенціалу студентів-гуманітаріїв: навчально-методичний посібник. / О. В.Яремчук – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 234с.
 • ЯремчукО. В. Творчий саморозвиток психолога. Психологічний практикум: збірник практичних та тестових завдань / В.І. Подшивалкіна, М.П. Гусакова, О.В. Яремчук. – Одеса: Астропринт, 2012. – 176с.

та монографії:

 • Дунаєва Л. М. Влада і самоврядування: еволюція діалогу / Л. М. Дунаєва. О.: Поліграф, 2009. – 356с
 • Потенціал особистості та тенденції його реалізації в умовах трансформаційних змін у суспільстві: колективна монографія / [В.І.Подшивалкіна, А.А, Бефані, О.В. Яремчук та ін.]; за наук.ред.В.І.Подшивалкіної. – Одеса.: Фенікс, 2011. – 380с.
 • Яремчук О.В. Психологія етнокультурної міфотворчості особистості: монографія / О.В. Яремчук. – Одеса: Фенікс, 2013. – 432 с.
 • Яремчук О.В. Историческая психология: истоки и современное состояние: монография / [под. науч.ред. И.Н.Коваля, В.И. Подшивалкиной, О.В. Яремчук]Одесса: Одесский национальный университет, 2012.395 с.
 • Яремчук О.В. Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, ідентичність: моногр / [ЛозоваО.М., Яремчук О.В. та ін.]. [Авт.кол.; під наук.ред. Лозової О.М.] – К.: ТОВ «НВП» Інтерсервіс», 2014. – 193 с.
 • Яремчук О.В. Соціальні технології. Монографія / [За наук. ред. Подшивалкіної В.І.] – Одеса: Одеський національний університет, 2015. – 540 с., Яремчук О.В. C. 210-250.

Викладачі кафедр постійно працюють над вдосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін. За п’ять останніх років підготовлено: методичні вказівки до вивчення дисциплін всіх циклів навчального плану та навчально - методичні посібники, статті у фахових виданнях.

 • Аблов А. Ф. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Правознавство» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / А. Ф. Аблов – О.: ВМВ, 2010. –30 с.
 • Аблов А. Ф. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Соціологія» для студентів навчально-наукового комплексу «Школа-Коледж-Університет» при Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова / А. Ф. Аблов, О. О. Нікогосян – О.: ВМВ, 2010. – 83 с.
 • Аблов А. Ф. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / А. Ф. Аблов, К. А. Тиганій – О.: ВМВ, 2010. –48 с.
 • Аблов А. Ф. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Загальна соціологія» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / А. Ф. Аблов – О.: ВМВ, 2010. –50 с.
 • Миколенко О.І. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Право соціального забезпечення» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / О. І. Миколенко, А. Ф. Аблов – О.: ВМВ, 2010. –40 с.
 • Аблов А. Ф. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фінансове право» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / А. Ф. Аблов, Л. В. Тесля – О.: ВМВ, 2012. –34 с.
 • Аблов А. Ф. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Методологія та методика соціологічних досліджень» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / А. Ф. Аблов – О.: ВМВ, 2013. –48 с.
 • Аблов А. Ф. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Нормативна база соціальної роботи» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / А. Ф. Аблов, О.І.Миколенко – О.: ВМВ, 2014. –52 с.
 • Аблов А. Ф. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Недержавне пенсійне забезпечення» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / А. Ф. Аблов – О.: ВМВ, 2015. –46 с.
 • Бойко О.М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Чинники успішного працевлаштування» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / О.М. Бойко / Одеса:Вид-во «ВМВ», 2013. – 28с.
 • Варнава У. В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Вікова психологія» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / У. В. Варнава – О.: ВМВ, 2010. –40 с.
 • Варнава У. В. Психологічні особливості розвитку захисних механізмів дітей дошкільного віку [Автореферат] / У. В. Варнава – О.: 2013. – 18 с.
 • Варнава У.В. Певні аспекти консультування у соціальній роботі та психології / У.В.Варнава, М.Г.Лаврова, Г.О.Терещенко, Р.С.Карагіоз. – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2014. – 66 с.
 • Огаренко Є. С. Етико-психологічні аспекти соціальної роботи / Є. С. Огаренко, М. Б. Коробіцина, У. В. Варнава – О.: Астропринт, 2009 – 54 с.
 • Гвоздій С.П. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Цивільний захист» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / С.П. Гвоздій, М.П.Вернодубов / Одеса:Вид-во «ВМВ», 2014. – 20с.
 • Методичні вказівки з курсу «Історія України» для самостійної роботи студентівнапряму підготовки / спеціальності 6.130102/5.13010101 «Соціальна робота» / Укл. С. В. Гладченко/ Гладченко С.В.- Одеса, 2011. – 29 с.
 • Методичні вказівки з курсу «Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном» для самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки / спеціальності /5.13010101 «Соціальна робота» / Укл. С.В. Гладченко/ Гладченко С. В. - Одеса, 2013. – 45 с.
 • Гладченко С.В. «Історія України» - методичні вкаівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Соціальна робота» / Укл. С.В. Гладченко/ - Одеса, 2014. -50 с.
 • Гладченко С.В. «Історія соціальної роботи» -методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму «Соціальна робота» / Укл. С.В. Гладченко/ - Одеса, 2014. -30с.
 • Коваль І.М. Теорії і практика управління навчальним закладом / І.М.Коваль, С.В.Гладченко / - Одеса, 2013. -34 с.
 • Дунаєва Л. М. Політологія. Навчально - методичний посібник для студентів напрямів «Соціальна допомога», «Фінанси та кредит», «Економічна кібернетика» / Л. М. Дунаєва, Л. В. Козловська, Т. П. Хлівнюк – О.: Поліграф, 2008. – 124с.
 • Дунаєва Л. М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Вступ до напряму» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / Л. М. Дунаєва, Е. В. Піщевська – О.: ВМВ, 2010.46
 • Дунаєва Л. М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Взаємодія державних і громадських структур соціальної допомоги населення» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / Л. М. Дунаєва, О. О. Нікогосян – О.: ВМВ, 2011. – 30 с.
 • Дунаєва Л. М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Місцеве самоврядування та соціальна робота» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / Л. М. Дунаєва, О. О. Нікогосян – О.: ВМВ, 2011. – 32 с.
 • Дунаєва Л.М. Рекомендації для підготовки до фахового випробування для вступу за напрямом «Соціальна робота» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю / Л.М.Дунаєва, У.В.Варнава – О.: ВМВ, 2015. – 19 с.
 • Дунаєва Л.М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорії і практика управління навчальним закладом» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / Л.М.Дунаєва - Одеса:Вид-во «ВМВ», 2015. – 23с.
 • Дунаєва Л.М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / Л.М.Дунаєва - Одеса:Вид-во «ВМВ», 2015. – 40с.
 • Інноваційні методи організації виробничої практики студентів на факультеті психології та соціальної роботи ІІПО. Методичний посібник / [Дунаєва Л. М., Коробіцина М. Б., Нікогосян О. О., Варнава У. В.]. – О.: ВМВ, 2012. – 75 с.
 • Методичні рекомендації до впровадження практики студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / [Л. М. Дунаєва, О. В. Долов., О. О. Нікогосян, Т. П. Хлівнюк]. – О.: ВМВ, 2012. – 75 с.
 • Довідник з соціальної роботи / [Кол. авторів, за ред. Л.М.Дунаєвої]. – О : Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2015. – 402с.
 • Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОКР "магістр" спеціальності "Соціальна робота" / [Л.М.Дунаєва, У.В.Варнава, Т.П.Хлівнюк, М.І.Брагар]. – О : ВМВ, 2015. – 30 с.
 • Коваленко О. П. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів навчально – наукового комплексу «Школа-Коледж-Університет» / О. П. Коваленко, О. С. Данілова – О.: ВМВ, 2011. – 80с.
 • Коваленко О. П. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Етика соціальної роботи» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / О. П. Коваленко – О.: ВМВ, 2011. – 44 с.
 • Коваленко О. П. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика зв’язків з громадськістю» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / О. П. Коваленко, О. Г. Терещенко– О.: ВМВ, 2012. – 44 с.
 • Коваленко О. П. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Волонтерство в соціальній роботі» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / О. П. Коваленко – О.: ВМВ, 2013. – 40 с.
 • Коваленко О.П. Методичні рекомендації з вивчення курсу «Філософія науки» / О.П.Коваленко, М.І.Брагар. – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2013. – 20 с.
 • Коваленко О.П. Методичні рекомендації з вивчення курсу «Філософія» за рейтингово-модульною системою навчання «Школа-Коледж-Університет» при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова / О.П.Коваленко. – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2014. – 80 с.
 • Коваленко О. П. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Релігієзнавство» для студентів навчально – наукового комплексу «Школа-Коледж-Університет// О. П. Коваленко О. С. Данілова О.: ВМВ. 2015. – 85с.
 • Кременчуцкая М.К. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Практикум підготовки наукових робіт» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / М.К. Кременчуцкая - Одеса:Вид-во «ВМВ», 2015. – 30с.
 • Нікогосян О. О. Методичні рекомендації з підготови та захисту кваліфікаційної роботи за напрямом «Соціальна допомога» за ОКР «бакалавр». Одеський національний університет імені І.І. Мечникова / О. О. Нікогосян, Е. В. Піщевська, Т. П. Хлівнюк – О.: ВМВ, 2009. – 32 с.
 • Нікогосян О. О. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціальна і демографічна статистика» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / О. О. Нікогосян – О.: ВМВ, 2012. – 46 с.
 • Нікогосян О. О. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціальна політика» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / О. О. Нікогосян – О.: ВМВ, 2012. – 48 с.
 • Нікогосян О. О. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Організація роботи служб зайнятості» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / О. О. Нікогосян – О.: ВМВ, 2013. – 28 с.
 • Нікогосян О. О. Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу «Зайнятість населення та її регулювання» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / О. О. Нікогосян – О.: ВМВ, 2013. – 18 с.
 • Осіпов В.І. Ревізія і контроль фінансово-економічної діяльності структур соціальної сфери структур ССФ соціальної сфери / В. І. Осіпов – О.: ВМВ, 2013. –26 с.
 • Піщевська Е. В. Методичні рекомендаціїї до вивчення курсу історії держави і права України (ч.ІІ) / Е. В. Піщевська – О.: Астропринт, 1999. – 28 с.
 • Піщевська Е. В.Методичні рекомендації з підготовки та захисту кваліфікаційної роботи за напрямом «Соціальна допомога» за ОКР «бакалавр» / Е. В. Піщевська – О.: ВМВ, 2009. – 32 с.
 • Піщевська Е. В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Цивільний процес» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / Е. В. Піщевська – О.: ВМВ, 2012. –28 с.
 • Піщевська Е. В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Кримінальне право» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / Е. В. Піщевська – О.: ВМВ, 2013. –32 с.
 • РозановВ.А. Воинская книжка по предупреждению самоубийств / В. А. Розанов, Р. М. Стилиха, О. М. Моховиков – О.: ЧП АСТА, 2000. – 16 с.
 • РозановВ.А. Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу «Медико-соціальні основи здоров’я» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / В. А. Розанов, Л. В. Дикіна – О.: ВМВ, 2010. – 38 с.
 • СтилихаР.Тезисы лекций по предупреждению суицидального поведения в воинских частях и подразделениях / Р. М. Стилиха, В. А. Розанов, О. М. Моховиков – О.: ВЕТАКОМ, 2001. – 50 с.
 • Моховиков.. Профилактика самоубийств. Краткое руководство по суицидологии для работников пенитенциарной системы / Моховіков О. М., В. А. Розанов, Р. М. Стилиха. – О.: ВЕТАКОМ, 2001. – 54 с.
 • РозановВ.А. Предупреждение самоубийств у молодежи (Семейное руководство) / В. А. Розанов, О. М. Моховиков. – О.: ВЕТАКОМ, 2002. 15 с.
 • Розанов В. А. Екологія людини. Конспект лекцій / В.А.Розанов. – О.: ТЭС, 2004. – 112 с.
 • РозановВ.А. Экология человека. Учебное пособие для студентов-психологов / В. А. Розанов – О.: Наука и техника, 2006. – 170 с.
 • РозановВ.А. Экология человека (Избранные разделы). Учебное пособие для студентов-психологов / В.А.Розанов Изд. 3-е исправленное и дополненное. – О.: ВМВ, 2010. – 208 с.
 • РозановВ.А. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Основи екології» для студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / В.А.Розанов, М.П.Вернодубов – О.: ВМВ, 2010. – 48 с.
 • РозановВ.А. Основы биологии и генетики человека / В.А.Розанов – О.: ВМВ, 2009. – 416 с.
 • РозановВ.А. Основы биологии и генетики человека / В. А. Розанов Изд. 2-е, исправленное и дополненное. – О.: ВМВ, 2012. – 444 с.
 • РозановВ.А. Экология человека (Избранные разделы). Учебное пособие для студентов-психологов / В. А Розанов. Изд. 4-е исправленное и дополненное. – О.: ВМВ, 2013. – 208с.
 • Розанов В.А. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Арт-технології в соціальній роботі» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / Розанов В.А., У. В. Варнава – О.: ВМВ, 2014. –36 с.
 • Розанов В.А. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціальна реабілітація та адаптація осіб з девіантною поведінкою» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / Розанов В.А., У. В. Варнава – О.: ВМВ, 2014. –28 с.
 • Розанов В.А. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Профілактика соціальних ризиків» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / Розанов В.А., У. В. Варнава – О.: ВМВ, 2014. –28 с.
 • Терещенко Г.О. Іноземна мова за науковим спрямуванням / Г.О. Терещенко, О.К.Ковальсук. - Одеса. : ВМВ, 2013. – 35с.
 • Тюрин О.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Використання інформаційних технологій в науковій та педагогічній діяльності» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / О.В. Тюрин / Одеса:Вид-во «ВМВ», 2015. – 35с.
 • Хлівнюк Т. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Соціальна робота з сім’ями та дітьми» для студентів напряму «Соціальна робота» / Т. П. Хлівнюк. О.: Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2012. – 98с.
 • Хлівнюк Т. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Методи соціальної роботи» для студентів напряму «Соціальна робота» / Т. П. Хлівнюк. О.:ВМВ,2012. – 56с
 • Хлівнюк Т.П. Проектування, прогнозування та моделювання в соціальній роботі. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Соціальна робота»/ Т.П. Хлівнюк/ Одеса: Вид – во ОРІДУ НАДУ, 2013. – 73с.
 • Хлівнюк Т.П. Методичні рекомендації щодо проходження стажерської (педагогічної) практики студентами-магістрами спеціальності «Соціальна робота» / Т.П. Хлівнюк / Одеса:Вид-во «ВМВ», 2013. – 36с.
 • Хлівнюк Т.П. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Прогнозування, проектування та моделювання ву соціальній роботі» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / Т.П. Хлівнюк/ Одеса:Вид-во «ВМВ», 2013. – 62с.
 • Хлівнюк Т.П. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціальна робота з людьми які постраждали в наслідок АТО» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / Т.П. Хлівнюк/ Одеса:Вид-во «ВМВ», 2015. – 32с.
 • Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, ідентичність: моногр / [ЛозоваО.М., Яремчук О.В. та ін.]. [Авт.кол.; під наук.ред. Лозової О.М.] – К.: ТОВ «НВП» Інтерсервіс», 2014. – 193 с.
 • Яремчук О.В. Історична психологія: програма зі спецкурсу /О.В. Яремчук. - – Одеса.: Одеський національний університет, 2011. – 31с.
 • Яремчук О.В. Акмеологія: програма зі спецкурсу / О.В. Яремчук. - – Одеса.: Одеський національний університет, 2011. – 30с.
 • ЯремчукО. В. Культурно-історичний потенціал молоді / О.В. Яремчук. – Одеса: Астропринт, 2010. – 96 с.
 • ЯремчукО. В. Індивідуальна міфологія надприродного в контексті розкриття культурно-історичного потенціалу особистості / О.В. Яремчук. – Одеса: Астропринт, 2010. – 60 с.
 • Яремчук О.В. Психологія соціальної роботи: теорія і практика / О.В.Яремчук, В.О. Клюйкова-Цобенко. – Одеса: Одеський національний університет, 2014. – 170 с. 6. Яремчук О.В. Соціальна психологія: сучасні розробки /О.В. Яремчук. - Одеса: Одеський національний університет, 2014. – 218 с.
 • Яремчук О.В. Соціальна психологія: сучасні розробки / О.В.Яремчук. – Одеса: Одеський національний університет, 2015. – 218 с.
 • Яремчук О.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Методика і технології викладання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / О.В. Яремчук, С.В.Ласунова / Одеса:Вид-во «ВМВ», 2014. – 22с.
 • Яремчук О.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / О.В. Яремчук, С.В.Ласунова, О.С.Цокур / Одеса:Вид-во «ВМВ», 2014. – 46с.
 • Яремчук О.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень та організація науки» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / О.В.Яремчук, С.М. Наумкіна, М.К.Кременчуцька - Одеса:Вид-во «ВМВ», 2015. – 62с.
 • Яремчук О.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Методика і технології викладання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / О.В.Яремчук, С.М. Наумкіна - Одеса:Вид-во «ВМВ», 2015. – 30с.
 • Яремчук О.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Психологія управління» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / О.В.Яремчук - Одеса:Вид-во «ВМВ», 2015. – 38с.
 • Яремчук О.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Інновації в соціальній роботі» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / О.В.Яремчук - Одеса:Вид-во «ВМВ», 2015. – 24с.
 • Яремчук О.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / О.В.Яремчук, С.М. Наумкіна - Одеса:Вид-во «ВМВ», 2015. – 38с.

 

 

Войти