ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій

turinСтворена 8 січня 2001 року. З моменту створення й по теперішній час кафедру очолює директор НДІ фізики, доктор фізико-математичних наук, професор Тюрин Олександр Валентинович.

На кафедрі працює 4 професори та 4 доценти.

На даний час кафедра КІТ забезпечує навчальну, методичну, науково-дослідну роботу в ІІПО і є випускною у підготовці фахівців за напрямками: «Прикладна математика» (молодший спеціаліст), «Комп’ютерна інженерія» (бакалавр) і «Комп’ютерні системи та мережі» (спеціаліст).

Спеціалізації:

- спеціалізовані комп’ютерні системи;

- методи та засоби комп’ютерних та інформаційних технологій в наукових дослідженнях проектування та адміністрування комп’ютерних мереж;

- комп'ютерна графіка і дизайн;

- захист інформації в комп'ютерних мережах та системах.

kaf-kit

Практичні та лабораторні заняття проводяться у чотирьох комп’ютерних класах, два з яких мають високошвидкісне підключення до мережі Інтернет.

Співробітники кафедри, окрім викладацької роботи, активно займаються науковою діяльністю, беруть участь у міжнародних наукових і практичних конференціях, виконують наукові дослідження та публікують їх результати у наукових журналах.

Для вирішення фундаментальних та прикладних проблем у галузі використання комп’ютерної техніки у високих наукомістких технологіях та наукових дослідженнях у 2006 році кафедрою сумісно з НДІ фізики було створено лабораторію «Проблем прикладної фізики та комп’ютерних технологій». У наукових дослідженнях лабораторії беруть участь як викладачі, так і студенти, аспіранти, докторанти та здобувачі.

Войти